Regulamin sklepu i ogólne warunki sprzedaży

§ 1: Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów i korzystania z usług drogą elektroniczną w ramach usługi dostępnej na stronie internetowej FotoDruk.pl.
 2. Administratorem sklepu internetowego FOTODRUK jest firma NETSPECRTUM Wojciech Wyszkowski, mieszcząca się przy ul. Pileckiego 9/4, 15-687 Białystok, o numerze NIP: 542-210-35-64, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem ewidencyjnym 68026.
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego FOTODRUK, a także zakres odpowiedzialności.
 4. Korzystając z usług Sklepu Internetowego FOTODRUK użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się również do przestrzegania jego postanowień.
 5. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy FOTODRUK a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między FOTODRUK oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych.
 6. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. Podanie fałszywych danych skutkować będzie poniesieniem przez Klienta odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu szkody.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2: Zawarcie umowy

 1. Przedstawione przez FOTODRUK w internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą handlową w rozumieniu art.534 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez FOTODRUK formularze zamówień online.
 2. Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego życzeń. Należy zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem i bez kosztów wysyłki.
 3. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki.
 4. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z podsumowaniem jego zakupów. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.
 5. FOTODRUK zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

§ 3: Płatności

    Płatność za towary dokonywana jest:

    - w formie przedpłaty na rachunek:

      NETSPECTRUM Wojciech Wyszkowski
      ul. Pileckiego 9/4
      15-687 Białystok
      BRE BANK SA (mbank): 39 1140 2004 0000 3102 3425 5000

    - poprzez płatności on-line w systemie PAYNOW

    - kurierowi DPD przy odbiorze zamówienia


    Inne, nie wymienione, formy płatności nie są akceptowane.
    FOTODRUK zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.
    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PAYNOW.

§ 4: Dostawa

 1. W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, FOTODRUK zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich Nabywców. Jeżeli Nabywca zapłacił za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie bez zwłoki zwrócona na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy.
 2. Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 7 dni roboczych, który biegnie od momentu zaksięgowania pełnej kwoty zapłaty za towar a ubiega w dniu wysyłki gotowego wyrobu. Zespół FOTODRUK dokłada wszelkich starań aby dostawa była zrealizowana w jak najszybszym terminie od momentu wysyłki - jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską.
 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu.
 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie FOTODRUK. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.
 6. Wysyłka poza granice Polski po konsultacji z FOTODRUK
 7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 7 dni.

§ 5: Szkody powstałe w trakcie transportu

 1. Przy pakowaniu naszych produktów stosujemy staranne zabezpieczenie przed transportem. Jeżeli dostarczone towary posiadają widoczne uszkodzenia i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi w trakcie dostawy. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie ze sklepem FOTODRUK
 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie.

§ 6: Reklamacje i zwroty

 1. FOTODRUK za zakupiony towar udziela 12-miesięcznej rękojmi, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
 2. Podstawy do reklamacji nie mogą stanowić nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w rozmiarze, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Zastrzeżenie kolorystyczne dotyczy zwłaszcza barw metalicznych i fluorescencyjnych oraz wykraczających w swojej gamie poza tabelę CMYK. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego (klienta), jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Klienta sklep, albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.
 4. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż zostanie rozpoczęty lub wykonany (co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.
 5. Reklamacje są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 14 dni od momentu dostarczenia towaru zgłosi  pisemnie (e-mailem lub pocztą tradycyjną) zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę.
 6. Jeżeli FOTODRUK dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.

§ 7: Odstąpienie od umowy kupna

 1. FOTODRUK jest serwisem druku dekoracji personalizowanych na życzenie. Nabywca określa parametry zamówienia: wybiera: zdjęcie lub grafikę, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Nabywcy.
 2. Zamówiony przez Nabywcę produkt (plakat, fototapeta, obraz na płótnie) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego prawo do odstąpienia od umowy w trybie art.7 ust.1 (czyli zwrot towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny), definitywnie nie przysługuje.

§ 8: Prawa autorskie

 1. Zakup towarów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.
 2. Sprzedawane przez FOTODRUK produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów FOTODRUK.

§ 9: Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
 2. FOTODRUK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.